• 92/3A Thạnh Mỹ Lợi, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
  • 0987 309 309
  • [email protected]
logo

                      CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

                         MST: 0315682500     - ĐT: (028). 6275 1309

                         Zalo + Viber: 0932.309.309 - 0987.309.309 Mr Khoa

                         Chứng minh tài chính doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành

Xác nhận số dư doanh nghiệp lập hồ sơ dự thầu

Xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp lập hồ sơ dự thầu không quá xa lạ với nhiều doanh nghiệp chưa đủ năng lực tài chính để bổ sung hồ sơ dự thầu, vì vậy dịch vụ chứng minh tài chính doanh nghiệp ra đời từ năm 2003 đến bây giờ.

Dịch vụ xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp lập hồ sơ dự thầu

Tài chính Khoa Lê là đơn vị hỗ trợ chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp trải khắp từ bắc vào năm, thực hiện trên tất cả các Ngân hàng lớn nhỏ tại Việt Nam.

Xác nhận số dư doanh nghiệp

Giới thiệu Luật đấu thầu.

Luật đấu thầu gồm cũ và mới, bao gồm luật đấu thầu 2005 hiện đã được thay thế bằng luật đấu thầu 2013. Hiện nay luật đấu thầu 2013 được coi là luật đâu thầu mới nhất hiện nay, luật đấu thầu 2013 vẫn đang được áp dụng và có giá trị hiệu lực dành cho các chủ đầu tư tổ chức mời thầu trong năm 2021.

Đảm bảo dự thầu.

Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu chính, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu, nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Bảo lãnh dự thầu.

Bảo lãnh dự thầu thường các doanh nghiệp sẽ chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp bằng phướng pháp xác nhận số dư doanh nghiệp hoặc hợp đồng tiền gửi doanh nghiệp, để chứng minh đủ năng lực tài chính thực hiện thi công dự án đấu thầu.

Bên cạnh đó sẽ có công văn bảo lãnh dự thầu của Ngân hàng, tổ chức tín dụng còn hiệu lực kể từ ngày ký. Có thể bổ sung cam kết cấp tín dụng của Ngân hàng bảo lãnh, như vậy tỷ lệ dự thầu có thể thành công cao hơn.

Nếu doanh nghiệp không đủ tài chính để chứng minh năng lực tài chính, có thể tìm hiểu dịch vụ xác nhận số dư doanh nghiệp tại công ty cổ phần tài chính Khoa Lê.

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư – luật đấu thầu số 43/2013/qh13

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;
b) Hạch toán tài chính độc lập;
c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;
e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;
b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;
c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;
d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh