• 92/3A Thạnh Mỹ Lợi, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
  • 0987 309 309
  • [email protected]
logo

                      CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

                         MST: 0315682500     - ĐT: (028). 6275 1309

                         Zalo + Viber: 0932.309.309 - 0987.309.309 Mr Khoa

                         Chứng minh tài chính doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành

Tình hình thoái vốn của doanh nghiệp diễn ra chậm chạp

Doanh nghiệp còn tồn tại nhiều vấn đề phải xử lý về tài chính; một số đơn vị vi phạm quy định về quản lý vốn, tài sản đang thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra.

Tiến độ triển khai cổ phần hóa, thoái vốn chậm

Dữ liệu được Bộ Tài chính công bố cho thấy, trong tháng 9, các đơn vị nhà nước thoái vốn tại doanh nghiệp với giá trị 48,3 tỉ đồng thu về 109,1 tỉ đồng và có một doanh nghiệp thoái vốn không thành công. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, giá trị thoái vốn tại doanh nghiệp là 466 tỉ đồng, thu về 2.289,5 tỉ đồng.

Cùng với kết quả trên, Bộ Tài chính cũng cho biết tình hình cổ phần hóa, trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngoài ra ghi nhận bổ sung một doanh nghiệp cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV Phà An Giang thuộc danh mục cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 đã được Thủ tướng phê duyệt với tổng giá trị doanh nghiệp là 309 tỉ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 278 tỉ đồng.

Nguyên nhân

Tuy nhiên đánh giá chung trong 9 tháng đầu năm, tiến độ triển khai cổ phần hóa, thoái vốn chậm. Bộ Tài chính chỉ ra nhiều nguyên nhân làm chậm quá trình cổ phần hóa thời gian qua.

Nguyên nhân khách quan

Trong đó về nguyên nhân khách quan, doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều tài sản chuyên ngành, khó xác định giá trị nên việc xử lý tài chính tài sản, nợ, xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn nhà nước và công tác chuẩn bị hồ sơ, phương án cần nhiều thời gian.

Nguyên nhân chủ quan

Bên cạnh đó một số doanh nghiệp còn tồn tại nhiều vấn đề phải xử lý về tài chính; một số đơn vị vi phạm quy định về quản lý vốn, tài sản đang thực hiện thanh tra, kiểm tra, điều tra.

Trong khi đó với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, dù là các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, hoạt động gắn liền với các hoạt động của địa phương, đóng góp vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện các chiến lược, mục tiêu của địa phương nhưng có doanh thu và lợi nhuận thấp, không thu hút nhà đầu tư.

Ảnh hưởng dịch bệnh

Các diễn biến phức tạp trong các năm dịch bệnh cũng như các căng thẳng chính trị thế giới cũng tác động mạnh đến tình hình thị trường tài chính, chứng khoán trong nước và khu vực, ảnh hưởng đến công tác xác định giá trị doanh nghiệp, triển khai công tác đấu giá phần vốn nhà nước theo quy định. Trong khi việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn phụ thuộc vào tình hình thị trường, lựa chọn thời điểm bán cổ phần hợp lý để đem lại hiệu quả, đảm bảo tính khả thi.

Nguyên nhân khác

Một nguyên nhân khác được Bộ Tài chính chỉ ra là việc rà soát, lập kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm đúng mức. Công tác chuẩn bị cổ phần hóa, thoái vốn chưa tốt. Nhiều doanh nghiệp chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trước khi cổ phần hóa, thoái vốn; còn nhiều vướng mắc, tồn tại về tài chính chưa được xử lý dứt điểm.

Chưa kể việc phối hợp giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu với các UBND tỉnh, thành phố, bộ, ngành liên quan trong xử lý vướng mắc phê duyệt phương án sử dụng đất; xử lý tồn tại tài chính còn chưa tốt, kéo dài cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả cổ phần hóa, thoái vốn thời gian qua.