• 92/3A Thạnh Mỹ Lợi, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
 • 0987 309 309
 • [email protected]
logo

                      CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

                         MST: 0315682500     - ĐT: (028). 6275 1309

                         Zalo + Viber: 0932.309.309 - 0987.309.309 Mr Khoa

                         Chứng minh tài chính doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành

Doanh nghiệp chứng minh tài chính để tăng vốn điều lệ công ty

Vì sao doanh nghiệp lại phải chứng minh tài chính để tăng vốn điều lệ công ty, đây là một câu hỏi có thường gặp ở nhiều doanh nghiệp mới thành lập.

Chứng minh tài chính doanh nghiệp tăng vốn điều lệ công ty

Để tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần nhiều thành viên, Phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh luôn yêu cầu các doanh nghiệp nộp giấy xác nhận số dư tài khoản doanh nghiệp, chứng minh năng lực tài chính doanh nghiệp tương đương để tăng vốn điều lệ công ty.

tăng vốn điều lệ công ty

 

Vốn điều lệ.

Là vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, là tổng mệnh giá cổ phần đã được đăng ký mua và được ghi trên giấp phép kinh doanh vốn điều lệ công ty.

Vốn điều lệ của công ty được chia thành các cổ phần cho các thành viên cổ đông góp vốn công ty, cổ đông công ty có thể là cá nhân, tổ chức. Số lượng cổ đông của công ty tối thiểu là 3 thành viên, và có thể có nhiều thành viên trong một công ty cổ phần.

Vốn điều lệ công ty có thể thay đổi  trong quá trình hoạt động, tùy theo quá trình hoạt động và phát triển của công ty vào việc đầu tư kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tục, hồ sơ tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp

 

Dành cho công ty một thành viên.

 1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi kinh doanh
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc tăng vốn điều lệ công ty
 3. Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện công việc thủ tục

Dành cho công ty hai thành viên trở lên

 1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi kinh doanh
 2. Quyết định tăng vốn điều lệ của hội đồng thành viên công ty
 3. Biên bản họp tăng vốn điều lệ của hội đồng thành viên
 4. Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (nếu có thành viên mới góp vốn)
 5. Chứng thực cá nhân sao y của thành viên góp vốn mới
 6. Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện công việc thủ tục

Dành cho công ty cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi kinh doanh
 2. Quyết định tăng vốn điều lệ của hội đồng cổ đông công ty
 3. Biên bản họp tăng vốn điều lệ của hội đồng cổ đông công ty
 4. Giấy xác nhận việc góp vốn của thành viên mới (nếu có thành viên mới góp vốn)
 5. Chứng thực cá nhân sao y của thành viên góp vốn mới
 6. Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện công việc thủ tục

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản hợp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ chứng minh tài chính doanh nghiệp, xác nhận số dư doanh nghiệp liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0932.309.309 Mr Khoa

Rate this post