• 92/3A Thạnh Mỹ Lợi, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
  • 0987 309 309
  • [email protected]
logo

                      CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

                         MST: 0315682500     - ĐT: (028). 6275 1309

                         Zalo + Viber: 0932.309.309 - 0987.309.309 Mr Khoa

                         Chứng minh tài chính doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành

Kế hoạch nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước của Bộ Tài chính

Thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước mạnh dạn đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, theo kịp tốc độ phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ.

Bộ Tài chính vừa có quyết định ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế – xã hội.

Trình Chính phủ để trình Quốc hội Dự án Luật Quản lý

Theo đó, các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện bao gồm nghiên cứu, trình Chính phủ để trình Quốc hội Dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 2014 (sửa đổi); chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công.

Giao Cục Tài chính doanh nghiệp nghiên cứu

Kế hoạch cũng nêu rõ, lãnh đạo Bộ Tài chính giao Cục Tài chính doanh nghiệp nghiên cứu, trình Chính phủ sửa đổi các quy định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý, người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước theo nguyên tắc thị trường gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, trình Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hiện hành, cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước mạnh dạn đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, theo kịp tốc độ phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; thay đổi mô hình kinh doanh của nền kinh tế toàn cầu, xu thế phát triển trên thế giới; trong đó xem xét cơ chế lựa chọn tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý, vận hành doanh nghiệp nhà nước hoặc một phần tài sản, dự án của doanh nghiệp nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng giao Cục Tài chính doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan; trong đó, có cơ quan đầu mối theo dõi tổng hợp hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp toàn diện, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, góp phần bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Rate this post